Студенти

Имате идеи и енергия и искате да приложите теоретичните си знания на практика?

Ние предлагаме чудесни възможности за стаж и за провеждане на практическо обучение на средношколци в дуална форма на обучение. Направете първата крачка към своето развитие в динамична индустриална среда.

две производствени работнички
младша работничка, която държи каска mondi

Стажантски програми

Предлагаме двумесечни, платени стажантски програми през цялата година на студенти, изучаващи технически, технологични и бизнес специалности. Независимо дали харесвате химия, производство на хартия или инженерни дисциплини като механика, електротехника или топлотехника и/ или сходни на тях специалности - Вие ще можете да прилагате своите знания и умения всекидневно в безопасна и вълнуваща работна среда.

мъжки чирак, работещ с различни инструменти

Практическо обучение

Ако сте ученик в дуална форма на обучение, имате възможност да придобиете ценен практически опит, докато учите в професионално училище. При практическото си обучение при нас:

  • Ще бъдете обучаван/а в реална работна среда 
  • Ще придобиете опит и изградите полезни работни навици 
  • Ще развиете умения за работа в екип, както и умения за общуване
млада производствена работничка

Ползи

  • Ще имате индивидуална програма за обучение
  • Ще развиете лични и професионални умения чрез изпълнение на различни интересни задачи 
  • Ще се запознаете с различни части от процеса 
  • Ще получавате непрекъсната обратна връзка от ментор, който ще работи с Вас 
  • Ще имате възможност за постоянна заетост след стажа

Присъединете се към нашия екип и направете разликата!