Обучител (м/ж)

Споделете обява за работа
Местоположение
Stambolijski, Bulgaria
Бизнес звено
Flexible Packaging
Отдел
Техническа поддръжка
Кандидатствайте сега

Вашите отговорности

 • Изготвяне на предварителни програми за обучение;
 • Подготовка на типови схеми за практическо изпълнение от обучаемите;
 • Провеждане на практически упражнения със стендове за задвижвания - SINAMICS;
 • Провеждане на практически упражнения с комбинирани стендове с контролери;
 • Теоретична и практическа подготовка на обучаемите - Комуникация с образователни институции;
 • Участие в кариерни събития и инициативи свързани с привличане на технически специалисти.

Вашият профил

 • Висше образование в областта на Автоматизацията, Електрониката или Електротехниката;
 • Добра теоретична подготовка и желание за овладяване на нови знания в различни направления;
 • Желание за работа с образователни институции;
 • Добри презентационни умения;
 • Високи нива на самостоятелност, отговорност и инициативност.
 • Работа в международна компания с утвърдени стандарти;
 • Въвеждаща програма, която да подпомогне успешното Ви интегриране в спецификата на процесите;
 • Възможност за професионално обучение и развитие;
 • Безплатен транспорт;
 • Безплатна храна;
 • Допълнително здравно осигуряване и други социални придобивки.

Свържете се с нас

Стремим се да създадем култура, която вдъхновява служителите да достигнат пълния си потенциал. Хората са неразделна част от успеха на компанията. Станете част от нашето бъдеще.

Контакти:

Монди Стамболийски ЕАД
ул. "Заводска" №1
ПК 4210, Стамболийски, България
+359 32 909 289