Инженер планиране (м/ж)

Споделете обява за работа
Местоположение
Stambolijski, Bulgaria
Бизнес звено
Flexible Packaging
Отдел
Техническа поддръжка
Дата на публикуване
15 септември 2023
Кандидатствайте сега

Вашите отговорности

 • Управлява на всекидневна база планирането на рутинни ремонтни дейности по безопасен и ефективен начин;
 • Отговаря за комуникацията и изпълнението на всички изисквания в работния процес;
 • Изготвя детайлни заявки за работа;
 • Изготвя заявки за резервни части и материали и проследява изпълнението им;
 • Оперира със системата за управление на заявките за работа (CMMS - компютъризирана система за управление на поддръжката);
 • Отговаря за правилното попълване на работните поръчки, планиране и отчитане изпълнението на заявената работа;
 • Изгражда и непрекъснато актуализира мероприятията за превантивна профилактична ремонтна дейност, като осигурява точни планове за извършване на често повтарящи се дейности;
 • Извършва грубо и фино планиране на дейностите, свързани с поддръжката на оборудването;
 • Участва в екипа за определяне на ключови индикатори за изпълнение.

Вашият профил

 • Висше образование - инженерна специалност;
 • Опит в части електро и автоматизация;
 • Oпит в поддръжката в индустриална среда се смята за предимство; 
 • Добри комуникационни умения, отзивчивост и тактичност;
 • Добри математически способности, много добри познания и опит с MS Word, Excel и Outlook;
 • Добри организационни умения и умения за планиране; 
 • Добри познания по процесите свързани с поддръжката, планиране и създаване на графици;
 • Насоченост към детайла в комбинация със способност за работа в динамична среда
  Владеене на английски език (писмено и говоримо е предимство).

Ние Ви предлагаме

 • Работа в международна компания с утвърдени стандарти
 • Въвеждаща програма, която да подпомогне успешното Ви интегриране в спецификата на процесите; 
 • Възможност за професионално обучение и развитие; 
 • Безплатен транспорт;
 • Безплатна храна;
 • Допълнително здравно осигуряване и други социални придобивки.

Свържете се с нас

Стремим се да създадем култура, която вдъхновява служителите да достигнат пълния си потенциал. Хората са неразделна част от успеха на компанията. Станете част от нашето бъдеще.

Контакти:

Монди Стамболийски ЕАД
ул. "Заводска" №1 
ПК 4210, Стамболийски, България
+359 32 909 289