Оператор главно електротабло (м/ж)

Споделете обява за работа
Местоположение
Stambolijski, Bulgaria
Бизнес звено
Flexible Packaging
Кандидатствайте сега

Вашите отговорности

 • Работи с информационно-регистриращите системи
 • Извършва измерване на основните електрически величини
 • Следи за трансформирането, преноса и разпределението на електрическата енергия в зона Енергии и регенерация на химикали
 • Следи за поддържане на нормални параметри на електрическата енергия за СН в ТЕЦ
 • Води оперативна документация
 • Извършва превключвания на основни ел. съоръжения - 6kV
 • Извършва превключвания на електрически съоръжения - 0,4кV в МСС
 • Проверява ръчните електрически инструменти

Вашият профил

 • Висше или средно техническо образование – специалност „Електроцентрали и мрежи”/ „Електрически инсталации” / ”Електрообзавеждане на промишлени предприятия”
 • Много добри теоретични познания по специалността
 • Владеене на английски език на работно ниво
 • Минимум 4-та квалификационна група
 • Готовност за работа в непрекъсваем процес (работа на смени, вкл. нощна)

Ние Ви предлагаме

 • Работа в международна компания с утвърдени стандарти
 • Въвеждаща програма, която да подпомогне успешното Ви интегриране в спецификата на процесите
 • Възможност за професионално обучение и развитие
 • Безплатен транспорт
 • Безплатна храна
 • Допълнително здравно осигуряване и други социални придобивки.

Свържете се с нас

Стремим се да създадем култура, която вдъхновява служителите да достигнат пълния си потенциал. Хората са неразделна част от успеха на компанията. Станете част от нашето бъдеще.

Контакти:

Монди Стамболийски ЕАД
ул. "Заводска" №1
ПК 4210, Стамболийски, България
+359 32 909 289