Стажантска програма - Производство на целулоза и хартия (м/ж)

Споделете обява за работа
Местоположение
Stambolijski, Bulgaria
Бизнес звено
Flexible Packaging
Кандидатствайте сега

Вашата специалност

 • Целулоза, хартия и опаковки
 • Химично инженерство
 • Професионално направление „Химически науки“
 • Топлоенергетика
 • Ядрена енергетика
 • Топлотехника
 • Екология
 • Технология на дървесината
 • Други технологични специалности

Вашите умения

 • Владеене на английски език
 • Задълбочени теоретични познания по специалността
 • Много добра компютърна грамотност
 • Мотивация за изграждане на нови знания и умения 

Ние Ви предлагаме

 • Платен стаж в международна компания с утвърдени стандарти (редовна смяна)
 • Ежедневно участие в различни задачи, заедно със специално обучен ментор
 • Възможност за професионално обучение и развитие
 • Безплатен транспорт
 • Безплатна храна
 • Допълнително здравно осигуряване

Свържете се с нас

Стремим се да създадем култура, която вдъхновява служителите да достигнат пълния си потенциал. Хората са неразделна част от успеха на компанията. Станете част от нашето бъдеще.

Контакти:

Монди Стамболийски ЕАД
ул. "Заводска" №1
ПК 4210, Стамболийски, България
+359 32 909 289