формуляр за кандидатстване

Кандидатствайте и станете част от нашия екип!

Служители на Mondi се ръкуват

формуляр за кандидатстване

Давам съгласието на Mondi да обработва моите документи и информация и потвърждавам, че съм прочел/a съобщението за поверителност в кандидатурата за работа на Mondi.

Давам съгласието на Mondi да обработва моите документи и информация и потвърждавам, че съм прочел/a съобщението за поверителност в кандидатурата за работа на Mondi.