Наименование на позицията Регион на позицията Категория на позицията
Обучител (m/ w) Stambolijski Flexible Packaging, Техническа поддръжка
Монтьор релейна защита (m/ w) Stambolijski Flexible Packaging, Техническа поддръжка
Шлосер-монтьор (m/ w) Stambolijski Flexible Packaging, Техническа поддръжка
Електромонтьор (m/ w) Stambolijski Flexible Packaging, Техническа поддръжка
Стажантска програма - Техническа поддръжка (m/ w) Stambolijski Flexible Packaging, Техническа поддръжка
Стажантска програма - Производство на целулоза и хартия (m/ w) Stambolijski Flexible Packaging
Оператор главно електротабло (m/ w) Stambolijski Flexible Packaging
Оператор прием на основна суровина (m/ w) Stambolijski Flexible Packaging
Инженер Планиране (m/ w) Stambolijski Flexible Packaging, Техническа поддръжка